شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا

شرکت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیرکانیا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ به شماره ثبت ۵۱۱۲۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۰۳۲۰ تاسیس گردید.

فعالیت اصلی

 • سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.
 • سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

فعالیت فرعی

 • سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز؛
 • سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی با به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد.
 • سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع
 • ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
  • پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری
  • تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار
  • مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار
  • تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار