به گزارش روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با ۵۷۳ واحد کاهش به رقم ۹۷۳۸۹ واحد رسید.

شاخص بازار اول با ۵۰۳ واحد کاهش به رقم ۶۹۰۶۸ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۷۱۳ واحد کاهش رقم ۲۰۷۹۶۵ واحد را تجربه کرد.

بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل را فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گسترش نفت و گاز پارسیان، گل گهر، پالایش نفت بندرعباس، آسان پرداخت پرشین، کلی صنایع مس ایران، پالایش نفت تبریز و چادرملو  به خود اختصاص دادند

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را مخابرات ایران(اخابر۲)، حق تقدم سرمایه گذاری نیرو، بانک انصار(وانصار۲)، پارس خودرو، سرمایه گذاری مسکن(ثمسکن۲)، فولاد خوزستان(فخوز۲)، لیزینگ ایرانیان، سایپا، سرمایه گذاری سایپا، سایپا آذین و فولاد مبارکه اصفهان به نام خود ثبت کردند.

بازگشایی و توقف نماد های معاملاتی

توقف نمادهای معاملاتی(وصنا)،(چفیبرح)

به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران(وصنا)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی ،حق تقدم شرکت تولید فیبر ایران(چفیبرح)با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف خواهند شد.

ادامه توقف نماد (فلوله۱) به علت عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت

به اطلاع میرساند توقف نماد معاملاتی شرکت لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌(فلوله۱) .با توجه به عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت ادامه می یابد

توقف نماد (وبانک۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(وبانک۱)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی جاری بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

توقف نماد (وتوصا۱)، ‌(غنوش۱)، (سخاش۱)  به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران(وتوصا۱)، نوش‌مازندران‌(غنوش۱) و سیمان‌خاش‌(سخاش۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(ساربیل)،(وبیمه)،(کحافظ)،(والبرح)

به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های سیمان آرتا اردبیل(ساربیل)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی ، سرمایه گذاری صنعت بیمه(وبیمه)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و رفع تعلیق نماد معاملاتی ، کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و رفع تعلیق نماد معاملاتی و حق تقدم شرکت گروه دارویی البرز(والبرح)با توجه به اعلام مهلت پذیره نویسی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(وایران)،(وبانک)

به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های لیزینگ ایرانیان(وایران)و سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(وبانک)، با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجعقیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است .

بازار بدهی                              

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد ۲۱۷ هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از ۲۱۷ میلیارد ریال معامله شد.

صندوق های قابل معامله (ETF)      

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، ۱۶میلیون و ۵۷۳ هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش از ۱۴۸ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

بازار مشتقه                       

در بازار اوراق مشتقه تعداد ۸۰۰۰  قرارداد به ارزش ۸۰ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.