اخبار – اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید Ùˆ Ùروش سهام شرکت معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد)برای سررسید مهرماه 1400 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران


اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید Ùˆ Ùروش سهام شرکت معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد)برای سررسید مهرماه 1400 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران


۱ شهریور 1400 – ساعت 09:26به اطلاع کلیه Ùعالان محترم بازار سرمایه میرساند، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید Ùˆ Ùروش بر روی سهام شرکت معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) در سررسید مهرماه 1400ØŒ از روز