به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران به نقل از مدیریت عملیات بازار، در پایان معاملات امروز، نماد معاملاتی شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، متوقف خواهد شد.

توقف نمادهای (ثمسکن۱)،(حپترو۱)،(اخابر۱)،(پاسا۱)و(ثاباد۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

نماد معاملاتی شرکت های سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ (ثمسکن۱)، حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام (حپترو۱)، مخابرات ایران (اخابر۱)،ایران‌یاساتایرورابر (پاسا۱) و توریستی ورفاهی آبادگران ایران (ثاباد۱)  Ø¨Ø§ توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردیدند. نماد مذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهند شد.

توقف نماد (سصفها۱) به علت بررسی بیشتر معاملات

طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir با توجه به وجود ظن؛ دستکاری بازار / استفاده از اطلاعات نهانی در معاملات شرکت سیمان‌اصفهان‌ ، نماد (سصفها۱) جهت بررسی بیشتر معاملات حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ متوقف شد.

وقفه معاملاتی نماد (نمرینو۱) و (غشصفا۱) به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت

نماد معاملاتی شرکت ایران‌ مرینوس‌ (نمرینو۱) و شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ (غشصفا۱) با توجه به تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت سهام، به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.

توقف نماد معاملاتی (میدکو)

نماد معاملاتی شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(میدکو)مطابق ماده۱۸ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به دلیل وجود ظن دستکاری معاملات به مدت یک روز متوقف شد.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(ثمسکن)،(حپترو)،(اخابر)،(پاسا)

نماد معاملاتی شرکت های گروه سرمایه گذاری مسکن(ثمسکن)، مهندسی حمل و نقل پتروشیمی(حپترو)، مخابرات ایران(اخابر)، ایران یاسا تایر و رابر(پاسا)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ‘ب’ با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند.

بازگشایی نماد معاملاتی (ستران)

نماد معاملاتی شرکت سیمان تهران(ستران) با توجه به اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد.

بازگشایی نمادهای معاملاتی (قرن)،(قرنح)،(دفارا)،(دابور)

نماد معاملاتی شرکت های پدیده شیمی قرن(قرن)پس از برگزاری مجمع عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، حق تقدم شرکت پدیده شیمی قرن(قرنح) با توجه به بازگشایی نماد اصلی، داروسازی فارابی(دفارا)، داروسازی ابوریحان(دابور)پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

بازگشایی نماد معاملاتی (فولاژ)

نماد معاملاتی شرکت فولاد آلیاژی ایران(فولاژ) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر انتخاب اعضای هیئت مدیره، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله میباشد.