به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران به نقل از مدیریت عملیات بازار، نماد معاملاتی شرکت توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ (کروی۱) با توجه به تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت سهام، به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت.

توقف نماد (خکار۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

 Ù†Ù…اد معاملاتی شرکت ایرکا پارت صنعت (خکار۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

نمادهای معاملاتی(سنیر)،(ثشرق)،(وسخراج)مشمول رفع گره معاملاتی

نماد معاملاتی شرکت های سیمان سفید نی ریز(سنیر)،سرمایه گذاری مسکن شمال شرق(ثشرق)،سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی(وسخراج)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند.