به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران به نقل از مدیریت عملیات بازار، به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی پارس (پارس۱) حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ تعلیق شد.

توقف نماد (ددام۱) و (دپارس۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

نماد معاملاتی شرکت های داروسازی زاگرس فارمد پارس (ددام۱) و پارس‌ دارو (دپارس۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردیدند. نماد مذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهند شد.

توقف نماد (فاسمین۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

نماد معاملاتی شرکت کالسیمین‌ (فاسمین۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور ۶۰ دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

اطلاعیه توقف نماد معاملاتی صندوق پارند پایدار سپهر (پارند)

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۸۵۹۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶، مدیر صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر (پارند) در نظر دارد پس از تقسیم سود دوره یکماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۱۵، به میزان مابه التفاوت خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری تا ارزش مبنا (۱۰،۰۰۰ ریال)، واحدهای سرمایه گذاری جدید به سرمایه گذارانی که در انتهای روز معاملاتی چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور بوده اند، تخصیص داده و پس از آن خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری صندوق معادل ارزش مبنا میگردد. لذا نماد صندوق پارند پایدار سپهر (پارند) از انتهای جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ تا تکمیل فرایند مذکور متوقف خواهد شد.

توقف نماد (وسکاب۱) و (فاسمین۱)به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

نماد معاملاتی شرکت ها س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب۱) و کالسیمین‌ (فاسمین۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردیدند. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهند شد.

توقف نمادهای معاملاتی (چکارن)،(دیرانح)

در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های کارتن ایران(چکارن)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی،حق تقدم شرکت ایران دارو(دیرانح)با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی، متوقف خواهند شد.

بازگشایی نمادهای معاملاتی (خکار)،(دسبحان)

نماد معاملاتی شرکت های ایرکا پارت صنعت (خکار)،سبحان دارو(دسبحان) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند

بازگشایی نمادهای معاملاتی (ددام)،(دپارس)

نماد معاملاتی شرکت های داروسازی زاگرس فارمد پارس(ددام)،پارس دارو(دپارس) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند.

بازگشایی نماد معاملاتی(وپاسار)

نماد معاملاتی شرکت بانک پاسارگاد(وپاسار) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله میباشد.

بازگشایی نماد معاملاتی (وپخشح)

نماد معاملاتی حق تقدم شرکت داروپخش(وپخشح) با توجه به اعلام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.