به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران به نقل از مدیریت عملیات بازار، به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری استان قم(وسقم)،تولیدی کاشی تکسرام(کترام)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(ثامید)،(دتماد)،(و اتی) و(فاسمین)

نماد معاملاتی شرکت های توسعه و عمران امید(ثامید)،تولید مواد اولیه داروپخش(دتماد)،گروه سرمایه گذاری آ تیه دماوند(و اتی)و کالسیمین(فاسمین) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند.

بازگشایی نماد معاملاتی (چکاپا)

معاملاتی شرکت گروه صنایع کاغذ پارس(چکاپا)با توجه به رفع تعلیق نماد معاملاتی با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد.

بازگشایی نمادهای معاملاتی (میدکو)،(دفاراح)

نماد معاملاتی حق تقدم شرکت های توسعه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه(میدکوح) و داروسازی فارابی(دفاراح) با توجه به اعلام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

توقف نمادهای معاملاتی (تیپیکو)،(تیپیکوح)

در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین(تیپیکو)و حق تقدم شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکوح)با توجه به توقف نماد اصلی متوقف خواهند شد.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(کالا)،(اکالا)،(نکالا)،(تکالا)

نماد معاملاتی شرکت بورس کالای ایران(کالا) باتوجه به انتشار اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در تارنمای کدال در خصوص تغییرات بیش از۵۰ درصدی قیمت سهام به شماره پیگیری ۷۸۰۹۴۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۴۰۰ و کارگزاران بورس کالای ایران(اکالا)، نهادهای مالی بورس کالای ایران(نکالا) و تولید کنندگان بورس کالای ایران(تکالا) با توجه به بازگشایی نماد اصلی با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند.

توقف نمادهای (دلقما۱) (خموتور۱)  Ø¨Ù‡ علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

نماد معاملاتی شرکت های دارویی‌ لقمان‌ (دلقما۱)  Ù…وتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ (خموتور۱)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردیدند. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهند شد.

توقف نمادهای (دتماد۱)،(ثامید۱)،(سفانو۱)و(ساروم۱)به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

نماد معاملاتی شرکت های تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ (دتماد۱)، توسعه و عمران امید (ثامید۱)، سیمان فارس نو (سفانو۱) وسیمان‌ارومیه‌ (ساروم۱)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

وقفه معاملاتی نماد (کدما۱) به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت

نماد معاملاتی شرکت معدنی‌ دماوند (کدما۱) با توجه به تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت سهام، به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.

ادامه توقف نماد (وسکاب۱) به علت عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت

طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir توقف نماد معاملاتی شرکت س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب۱)، با توجه به عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت حداکثر برای ۲ روز کاری ادامه می یابد.