به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران به نقل از مدیریت عملیات بازار، نماد معاملاتی شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله میباشد.

بازگشایی نماد معاملاتی (سپید)

نماد معاملاتی شرکت سپید ماکیان(سپید) با توجه به انتشار اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در تارنمای کدال در خصوص تغییرات بیش از ۵۰درصدی قیمت سهام به شماره پیگیری ۷۸۱۷۹۱مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹، با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(حتاید)،(دالبر)،(دالبرح)

نماد معاملاتی شرکت های تاید واتر خاورمیانه(حتاید)،البرز دارو(دالبر) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب و حق تقدم استفاده نشده شرکت البرز دارو(دالبرح) با توجه به بازگشایی نماد اصلی با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند.

بازگشایی نماد معاملاتی(ختراک)

نماد معاملاتی شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران(ختراک)،با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.

وقفه معاملاتی نماد (لپارس۱) به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت

نماد معاملاتی شرکت پارس‌ الکتریک‌ (لپارس۱) با توجه به تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت سهام، به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت.

بازگشایی نماد معاملاتی(ددامح) جهت پذیره نویسی از طریق سلب حق تقدم

تعداد ۱۴۷۲۹۲۹۵ سهم از سهام ناشی از سلب حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس در نماد ددامح از روز جاری مورخ ۱۹ / ۰۵ / ۱۴۰۰ پذیره نویسی می گردد.

توقف نماد (البرز۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

نماد معاملاتی شرکت بیمه البرز (البرز۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

توقف نمادهای (حتاید۱)، (دالبر۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

نماد معاملاتی شرکت های تایدواترخاورمیانه‌ (حتاید۱)، البرزدارو (دالبر۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

توقف نماد معاملاتی (دالبرح۱)

نماد معاملاتی حق تقدم سهام شرکت‌ البرزدارو (دالبرح۱) با توجه به توقف نماد اصلی متوقف گردید. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.