به گزارش روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با ۳۴ واحد کاهش به رقم ۹۷۳۵۴ واحد رسید.

شاخص بازار اول با ۵۱ واحد کاهش به رقم ۶۹۰۱۷ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۶۸ واحد افزایش رقم ۲۰۸۰۳۳ واحد را تجربه کرد.

بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل را گروه مپنا، آسان پرداخت پرشین، پتروشیمی خارک، سایپا، پارس خودرو، چادرملو، مخابرات ایران، فولاد خوزستان، ایران خودرو، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه گذاری سایپا، کالسیمین، بانک ملت

و فولاد مبارکه اصفهان  به خود اختصاص دادند

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را زامیاد، بانک انصار(وانصار۲)، ایران خودرو دیزل، سرمایه گذاری غدیر، حق تقدم سرمایه گذاری نیرو، پارس خودرو، سرمایه گذاری ملی ایران(ونیکی۲)، سایپا، سرمایه گذاری سایپا، صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا و بین المللی محصولات پارس به نام خود ثبت کردند.

بازگشایی و توقف نماد های معاملاتی

توقف نماد (داسوه۱) ، (والبر۱)، (فلوله۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

نماد معاملاتی شرکت های داروسازی‌ اسوه‌(داسوه۱)، سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌(والبر۱) و لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌(فلوله۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب،متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

توقف نماد معاملاتی (داسوهح۱)

به اطلاع می رساند نماد معاملاتی حق تقدم سهام شرکت داروسازی‌ اسوه‌(داسوهح۱) با توجه به توقف نماد اصلی متوقف گردید. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.

توقف نمادهای معاملاتی(شپاکسا)،(پکویر)

به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های پاکسان(شپاکسا)و کویر تایر(پکویر)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی متوقف خواهند شد.

توقف نماد (لبوتان۱)، (خکاوه۱)، (کمنگنز۱)  به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت

به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت گروه‌صنعتی‌بوتان‌(لبوتان۱)، سایپا دیزل‌(خکاوه۱) و معادن‌منگنزایران‌(کمنگنز۱) با توجه به تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت سهام، به منظور اطلاع رسانی مناسب شرکت به بازار در خصوص علل آن، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

توقف نماد (خریخت۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

نماد معاملاتی شرکت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌(خریخت۱)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

بازگشایی نماد معاملاتی(وآذر)

نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان(وآذر)پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی-عمومی عادی به طور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضاء هیئت مدیره بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(واتی)،(غاذر)

نماد معاملاتی شرکت های سرمایه‌ گذاری‌ آ تیه‌ دماوند(وا تی)و کشت ‌و صنعت‌ پیاذر(غاذر)، با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجعقیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است .

بازگشایی نمادهای معاملاتی(غنوش)،(وتوصا)،(سخاش)

نماد معاملاتی شرکت های نوش‌ مازندران‌(غنوش)،سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران(وتوصا)وسیمان ‌خاش‌(سخاش)،با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ‘الف’ ، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

بازار بدهی                              

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد ۸۸ هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از ۸۹ میلیارد ریال معامله شد.

صندوق های قابل معامله (ETF)      

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، ۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش از ۴۱۸ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.